facebook tracking

T2H:n rekrytoinnissa arvostetaan aktiivisuutta

Lasse työmaalla.jpg

Rekrytointi on T2H:lla yksi tärkeimmistä kehityskohteista. Lasse Heikkilä on kulkenut hyvin monipuolisen urapolun yrityksessä, ja ohjaa nyt rekrytointipäällikkönä kyvykkäät hakijat oikeisiin tehtäviin.

Kuten monilla aloilla, rakennusalallakin on viime vuosina alettu puhua rekrytointimarkkinoinnista ja hakijakokemuksesta. T2H:lla keskustelua johtaa nykyisin rekrytointipäällikkönä toimiva Lasse Heikkilä, joka on ehtinyt muutamassa vuodessa saamaan hyvin kattavan läpileikkauksen perustajaurakoinnista asuntotuotannossa. Hän on toiminut niin työnjohto- ja hankintatehtävissä kuin hankekehityksessä ja projektipäällikkönäkin ennen siirtymistään rekrytoinnin pariin.  

Kokonaiskuva mahdollisuuksista jo haastattelussa

Rekrytointipäällikkönä Lasse pääsee hyödyntämään omia kokemuksiaan eri rooleissa toimimisesta. Aiempien kokemustensa ansiosta Lassella on mahdollisuus antaa hakijoille kattava kuva eri tehtävistä ja arvioida hakijan soveltuvuutta työtehtävään. Hyvin keskeistä on tunnistaa hakijassa se potentiaali, joka mahdollistaa kunkin hakijan kannalta parhaan urapolun.

Työnjohtotehtäviin suurin osa tottakai tulee rakennusalan koulutuksella, mutta meitä ei kannata ajatella pelkästään rakennusalan toimijana. Ennen kaikkea teemme asuntobisnestä eli rakennamme Ihania Koteja eli uudisasuntoja kuluttaja-asiakkaille. Näin ollen esimerkiksi liiketalouden opinnot antavat moneen tehtävään hyvän selkänojan, Lasse vinkkaa.

T2H on aidosti erikoistunut, sillä yritys tekee ainoastaan asuntoja. Myös rekrytointimarkkinoinnissa täytyy silloin erottautua.

Haluamme vähän säväyttää ihmisiä ja kiinnittää huomion meihin, jotta pääsemme jatkamaan keskustelua mahdollisuuksista meillä. Selkeästä konseptista ja tarkasta toimialan rajauksesta johtuen työ on meillä hieman erilaista alan muihin toimijoihin nähden, Lasse jatkaa.
Rekrytointiprosessin tehokkuus on mahdollisuus erottua

T2H:lla rekrytointia kehitetään hakijakokemus edellä. Rekrytoinnista on tehty hakijalle mahdollisimman helppoa ja prosessia hakemusten käsittelemiseksi kehitetään jatkuvasti. Rekrytoivat esimiehet saavat tiedon uudesta hakijasta ja hoitavat rekrytointiprosessin haastattelusta loppuun saakka. Sisäisesti keskustellaan, mihin tiimiin ja tehtävään hakija voisi sopia. Usein joku rekrytoivista esimiehistä tarttuu puhelimeen jo samana päivänä ja sopii haastattelun samalle tai seuraavalle viikolle.

On tärkeää, että kohtaamisissa ovat aidosti ne ihmiset, jotka tekevät päätökset uuden tulokkaan palkkaamisesta. Rekrytoivat esimiehet ovat haastattelemassa, joten myös hakija pääsee kohtaamaan aidosti ne, jotka olisivat tulevia esimiehiä. Myös mahdolliset jatkohaastattelut pyritään pitämään hyvin pian. Mikäli hakijaa pidetään selkeänä mätsinä, saatetaan soittaa esimerkiksi tunnin kuluttua haastattelusta ja kutsua tekemään työsopimus vaikka jo huomenna, Lasse kertoo.

Erityisesti silloin, kun joku T2H:lta on ottanut suoraan kontaktin kandidaattiin, täytyy rekrytoijan olla prosessin aktiivinen osapuoli. Rekrytointiprosessin aikainen tiedottaminen on hakijakokemuksen kannalta avainasemassa, ja sen suhteen T2H pyrkii arvioimaan toimintaansa kriittisesti koko ajan. Siksi myös palaute hakijoilta on tervetullutta.

Haastattelussa arvioidaan vastuunkantokykyä

Hakijaa arvioidaan tietysti ensimmäiseksi hakemuksen ja ansioluettelon perusteella. T2H:lla arvostetaan koulutusta, mutta koulutusala tai koulutuksen vaihe voi vaihdella. Opintojen loppuvaiheessa voi esimerkiksi tulla tekemään opinnäytetyötä. 

Papereista näkyy tietysti hakijan kokemus, mutta ennen kaikkea tärkeää on aktiivisuus eli ihan yleinen toimeliaisuus elämässä, Lasse selventää.

Aktiivisuutta arvostetaan, ja hakijan kannattaa tuoda sitä esille myös hakemuksessaan että haastattelutilanteessa.

Omalla aloitteellisuudella ja näkyväksi tekemisellä pääsee erottumaan, Lasse vinkkaa.

Haastattelussa puolestaan keskitytään pitkälti henkilön soveltuvuuden arviointiin. Vastuunkantokyky on erittäin tärkeää, sillä T2H:lla kaikki toimenkuvat tähtäävät siihen, että yhdellä toimihenkilöllä on valta päättää, mitä omien raamiensa sisällä tekee.

Tosi moni meidän työtehtävistä on sellainen, jossa koulutusta ja kokemusta jopa tärkeämpää on asenne, halu, into, kyky ja uskallus selvittää asioita. Pitää ottaa selvää ja tarttua härkää sarvista. Haastattelutilanteessa todella tärkeää on se, millainen mielikuva meille muodostuu henkilön vastuunkantokyvystä, Lasse kuvailee.

Rekrytoivan esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä haastattelussa on muodostaa käsitys kandidaatin urapolusta T2H:lla. Koska yrityksemme kehittyy ja kasvaa, on sen jokaisen toimihenkilön pystyttävä samaan. Kun uusia positioita aukeaa kasvun myötä, on talon sisällä oltava kyvykkäitä ihmisiä täyttämään aukeavat tehtävät ja kantamaan aiempaa suurempaa vastuuta.

Näkisin, että vastuu ja yksilöllinen urapolku ovatkin parasta, mitä tuoreelle kyvylle voimme tarjota. Pakko tunnustaa, että kasvukipuja tuolla retkellä on myös minulla ollut, mutta vastuullisempiin tehtäviin tarttuminen on ollut ehdottomasti kaiken väärti. Tällaista oppikoulua en varmastikaan olisi monessa yrityksessä saanut käydä, Lasse summaa kokemuksensa.
Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta